4/5/09

engarcholada


Os guardians li albirtioron: Un corazón engarcholau no ye un corazón bueno ni sano. Si i dentras, mái te desepararás d´o suyo costau. Semblaba no ascuitar pas, pensaba en a tristura que li transmitiba, en o solenco que yera y en que un corazón no podeba fer mal.
I dentró, á penar d’as albertenzias, mái tornó á salir-ie, yera como machia, Cuan dezidiba salir d´a garchola, bella cosa li feba tornar-ie, tornaba á sentir lastima, s´apiadaba d´él, s’ixuplidaba d’o muito que ella penaba. Y de fundo, perén de fundo, ascuitaba: Un corazón engarcholau no ye un corazón bueno ni sano. Si i dentras, mái te desepararás d´o suyo costau.

No hay comentarios:

Publicar un comentario